SCHETSEN
 
Zo moet u het hieronder volgende ook zien. Ze worden niet aangeboden, omdat elke zin een wijsheid bevat of vrij is van fouten of beperkingen. Het zijn merendeels namen en teksten, die voor mij een opvallende en verrassende betekenis hebben. De keus is persoonlijk bepaald.
 
Ik herhaal hier, wat ik schreef op de Home-pagina:
Wat deze site verder betreft: Ik ben voornemens aan deze website te blijven werken. U moet dan vooral denken aan de uitbouw van het onderdeel schetsen.

Momenteel treft u hier de volgende subthema's aan: