Geachte lezer,
 
U bevindt zich op de website die door onze vader Ds. P. Roos is ontwikkeld. Het leek ons goed als kinderen de website bij te werken. We hopen dit van tijd tot tijd te gaan doen, waarmee we vandaag 13 oktober 2022 een klein begin hebben gemaakt. Op deze website krijgt u een indruk van de diverse onderwerpen waar vader mee bezet was gedurende zijn leven en na zijn emeritaat. 

Vader is op 26 oktober 2021 na een arbeidzaam leven door de HEERE uit het leven weggenomen en naar we mogen geloven opgenomen in eeuwige heerlijkheid. 
 
Hierbij treft u de link aan van de rouwdienst die gehouden is op 2 november 2021 in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Harderwijk, na deze rouwdienst heeft de begrafenis van vader plaatsgevonden op de oude begraafplaats in Harderwijk.
 
https://www.youtube.com/watch?v=vD51SkSuY1M
 
 Na het sterven van vader is in veel gemeenten psalm 103 vers 8 en 9 gezongen wat ons beschrijft de broosheid van ons bestaan en het geluk van   hen die de HEERE mogen vrezen: 

8      Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
        Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
        Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;
        Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
        Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
        Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

9      Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
        In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
        Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
        Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
        Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
        Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.