Beste bezoekers,
 
Even voorstellen.
Als emeritus-predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken, gehuwd met Hennie van Beek, wil ik op deze manier iets uitdragen  van hetgeen mij bezighoudt en beweegt. Nu ik niet meer actief dienst doe, heb ik tijd voor andere taken en bezigheden.
Als gemeentepredikant heb ik mogen dienen in de gemeenten Nijkerk (1964-1967), Middelharnis (1967-1973), Harderwijk (1973-1981), Utrecht-Noord (1981-1995 )en Damwoude (1995-2006).

In Nijkerk werd ik bevestigd door mijn vader, Ds. M.S. Roos, op 28 oktober 1964. Ik heb met vreugde deze gemeenten mogen dienen. Ook met veel zwakheden.
Het waren heel verschillende gemeenten. Verderop in deze site kom ik daar nog nader op terug.
Ik ben nu met emeritaat. De vraag komt dan op je aan hoe je verder je leven nog zou willen inkleden. Ik heb enkele boeken geschreven, ik ben medewerker aan het blad "Bewaar het Pand" en dat brengt werk en afleiding met zich mee.
Nog niet zo lang geleden vatte ik het plan op om me via internet dienstbaar te stellen aan een breder publiek, binnen en buiten de kerk. Niet omdat er geen aanbod is. Er is juist op dit middel een grote hoeveelheid te vinden van allerlei gading.
U vindt hier veel lees- en studiemateriaal, deels stichtelijke lectuur, maar ook gedeelten die enige kennis veronderstellen bij de lezer. Soms zijn het documenten, die jaren terug zijn geschreven. Er kunnen zich spelfouten voordoen en het is mogelijk dat deze stukken het stempel van een vroegere periode dragen.
Ik hoop dat de Naam van onze God uiteindelijk eer mag ontvangen, ook door middel van deze site.
Dan zullen u en ik er ook baat bij hebben.

 Actuele informatie treft u aan onder het kopje "Nieuws". Daar geef ik aandacht aan allerlei actualiteiten.
 
 
 

 "Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen”                                          
 (2 Cor.5:19,20)